Ik zit in de CBS-steekproef voor bedrijven, wat nu?

cbs steekproef bedrijven - header

Regelmatig selecteert het CBS bedrijven om mee te doen aan een onderzoek naar internationale handel in goederen. Dit komt in de praktijk neer op een extra administratieve last.

Deelname aan de CBS-steekproef kan namelijk verplicht zijn. En nog vervelender: die plicht kan soms jarenlang duren.

Waarom vraagt het CBS dit?

Het CBS onderzoekt de handel, waaronder die tussen lidstaten van de Europese Unie. Bedrijven worden opgenomen in een CBS-steekproef zodra ze boven een bepaald bedrag exporteren (de aangiftedrempel). Vanaf dat ogenblik geldt een maandelijkse opgaveplicht. Een soort van douanemelding, maar dan voor handel binnen de EU.

Het CBS gebruikt deze cijfers om te achterhalen wat ons BBP is. Ook gebruikt het statistiekenbureau deze cijfers om inzicht te krijgen in de internationale handelspositie van Nederland.

De administratiedruk loopt op

Natuurlijk is het ontzettend nuttig wat het CBS doet. Maar we snappen ook dat niet bepaald iedereen op deze steekproef zit te wachten. Het kost namelijk veel tijd en moeite, maar het levert je geen beter bedrijfsresultaat op. 

En in deze tijd van personeelstekorten is elke extra administratielast er één te veel.

De oplossing voor tijdrovende CBS-aangiftes

Gelukkig kunnen we je het makkelijk maken met slimme automatisering.

King Software automatiseert de volledige uitvraag van het CBS met slimme software. Van elk inkomend en verzonden product registreren we de CBS-goederencode en koppelen daar alle producteigenschappen aan. Bijvoorbeeld hoeveel er wordt verstuurd, aan wie en wanneer.

Het resultaat: met één druk op de knop draai je de CBS-aangifte uit, met een tweede druk op de knop wordt de aangifte verstuurd.

Over de auteur

King Expert Center is voor ondernemers

KING experts Nick ten Kate en Bart Jan Berghuis
"De software van King Expert Center kan veel, is stabiel en geeft betrouwbare informatie."
Afnemer van KING Business Software
Bastiaan Kommers
Mede-eigenaar Nethroma
5/5

Flexibele bedrijfssoftware op maat geïmplementeerd | Lees wat onze klanten zeggen