Traceerbaarheid en het terugroepen van voedsel

Traceerbaarheid en terugroepacties

Een terugroepactie is een maatregel die genomen wordt wanneer een product mogelijk niet veilig is voor consumptie of wanneer het niet aan de gestelde eisen voldoet. Bijvoorbeeld omdat er per abuis een allergeen verwerkt is of omdat er een vermoeden is dat eten of drinken met bacteriën is besmet. 

Een terugroepactie kan door de fabrikant of leverancier worden gestart, maar ook door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) worden geadviseerd. 

Voor voedingsmiddelenfabrikanten is het daarom belangrijk dat ze zijn voorbereid op terugroepacties en software zo gebruiken dat getroffen series en batches snel zijn te identificeren. Oftewel: traceerbaarheid.

Snelheid is essentieel

Voor de voedingsmiddelenindustrie is het van groot belang dat producten veilig zijn voor consumptie.

Vanuit zowel Nederland als Europa zijn strenge regels en richtlijnen als het gaat om de kwaliteit van ons eten. Onderdeel van die regelgeving is de traceerbaarheid. Traceerbaarheid houdt in dat iedere schakel in de keten moet kunnen achterhalen welke producten aan wie zijn geleverd.

Zodra blijkt (of zelfs wordt vermoed) dat er fouten zijn gemaakt in het productieproces of dat er sprake is van een besmetting met bijvoorbeeld bacteriën, zijn deze regels relevant.

Bij een mogelijk gevaar voor de consument is het namelijk belangrijk dat er snel en adequaat gehandeld wordt om de consumenten te beschermen.

Dit kan worden gedaan door het uitvoeren van een terugroepactie: de fabrikant haalt het product van de markt, voordat het de consument bereikt.

WMS systeem King

Elk ingrediënt registreren

Om de traceerbaarheid van voedingsmiddelen te realiseren, is het belangrijk dat bedrijven elk ingrediënt van het product registreren. Zowel de herkomst als de bestemming.

Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van geautomatiseerde systemen zoals King Software.

Met behulp van King Software worden barcodes gescand bij binnenkomst en vertrek van het product. De gegevens van de leverancier worden gekoppeld aan de productregistratie en weggeschreven in de centrale database.

Op het moment van verzending wordt het product nogmaals gescand en worden alle gegevens over de ingrediënten of onderdelen gecombineerd aan de barcode van het eindproduct.

Alle informatie in één softwareparket

In King Software worden alle kenmerken geregistreerd die van belang zijn voor de traceerbaarheid en, eventueel, het terugroepen van voedsel.

Het verhaal van
VANHEST FOOD GROUP

Binnen een half jaar implementeerde VANHEST FOOD GROUP succesvol het ERP-systeem King Software, waardoor hun foodbedrijf volledig geautomatiseerd werd. Deze overstap vanuit hun oorspronkelijke Excel-omgeving was een aanzienlijke stap voorwaarts voor het bedrijf.

De voordelen van King Software

Met King Software voldoe je in één keer aan alle relevante wetgeving, en dit voor een vast laag bedrag per maand.

Neem gerust contact op voor een kennismakingsgesprek.

King Expert Center is er voor ondernemers

KING experts Nick ten Kate en Bart Jan Berghuis

Duurzame partnership zonder poespas

King Expert Center is een automatiseerder gevestigd in Noordoost-Nederland en bestaat uit hardwerkende ondernemers. Wij zijn nuchter, direct en efficiënt.

We luisteren naar onze klanten en vertalen hun problemen naar oplossingen die iedereen in het bedrijf kan gebruiken. Onze aanpak is gericht op snelle en betrouwbare oplossingen gebaseerd op duurzame partnerships, zonder poespas.

"Vroeger waren we zó druk met administratie van ons fruit dat voor acquisitie en een goede inkoop geen tijd was. Dankzij King Expert Center hebben we weer tijd om in te kopen."

Je voldoet aan alle wetten en regels voor traceerbarheid van producten met de juiste software. Wij laten je zien hoe.

Veelgestelde vragen over traceerbaarheid en het terugroepen van voedsel

Traceerbaarheid houdt in dat bedrijven van elk onderdeel en elk ingrediënt de herkomst en afnemer gaan bijhouden.

Een terugroepactie kan door de fabrikant of leverancier worden gestart, maar ook door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) worden geadviseerd.


Automatiseringssoftware kan bijdragen aan traceerbaarheid van voedingsmiddelen door het gebruik van barcodes en het scannen van producten bij binnenkomst en vertrek. De gegevens van de leverancier worden gekoppeld aan de productregistratie en weggeschreven in de centrale database.